Türk Bestecileri Gecesi

Ömür Munzur, bariton
Elif Önal, piyano