ASLI CEREN YILDIRIM, PİYANO RESİTALİ

ASLI CEREN YILDIRIM, PİYANO RESİTALİ
20 Nisan 2019 Cumartesi, 20.00

Piyanist Aslı Ceren Yıldırım, Bach, Beethoven, Liszt ve Ravel’in solo piyano yapıtlarından derlenen zengin bir program ile Mozarthaus’ta klasik müzikseverler ile buluşuyor

PROGRAM:

J.S. BACH
Prelüd ve Füg BWV 883, fa diyez minör
Prelüd ve Füg BWV 849, do diyez minör

L. van BEETHOVEN | Sonat Op.2 No.3, Do Majör
- Allegro con brio
- Adagio
- Scherzo / Trio
- Allegro assai

F. LISZT | Konser Etütleri’nden No.2 “La Leggierezza”

M. RAVEL | Sonatine
- Modéré
- Animé

F. LISZT | Fantasia quasi Sonata: “Dante Sonata” S.161 No.7

ASLI CEREN YILDIRIM
Aslı Ceren Yıldırım, 1989 yılında İzmir’de doğdu. Müzik eğitimine 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Yrd. Doç. Ayşe Sayınoğlu ile başladı. Öğrenimine 2003 yılına kadar kursiyer öğrenci statüsünde devam eden Aslı Ceren Yıldırım, aynı yıl yapılan giriş sınavlarını başarıyla geçerek asil öğrenci olmaya hak kazandı. 2003-2007 yılları arasındaki lise öğreniminde çalışmalarını Doç. Nilgün Alkan ile sürdürdü. 2007 yılında aynı okulun lisans eğitimi sınavlarını tam not alarak başarıyla geçti ve çalışmalarına Doç. Nilgün Alkan’ın sınıfında devam etti. Lisans eğitimi süresince gösterdiği başarılardan dolayı sınıf atlamaya hak kazandı ve eğitimine Lisans 3.sınıftan devam etti. Öğrenimi süresince birçok resital gerçekleştirdi, çeşitli solo ve oda müziği konserlerinde yer aldı, Ayşegül Sarıca, Hüseyin Sermet, Gülsin Onay, Özgür Aydın, Elif Şahin gibi sanatçıların piyano ustalık sınıflarına katıldı.
2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda İsrail doğumlu sanatçı Prof. Dalia Ouziel tarafından düzenlenen piyano ustalık sınıfına katıldı ve sanatçının büyük beğenisini kazanarak Belçika’da düzenlenen International Music Academy’ye davet edildi. Kurs kapsamında Prof. Dalia Ouziel ve Prof. Nadine Delsaux ile çalışan Aslı Ceren Yıldırım, aynı yıl Eylül ayında yapılan giriş sınavının ardından Belçika’daki Conservatoire Royal de Mons’ta Prof. Dalia Ouziel’in sınıfına lisans son sınıf öğrencisi olarak kabul edildi. Lisans eğitimi bitiminde gerçekleştirdiği mezuniyet resitalinin ardından şeref derecesiyle mezun oldu ve aynı okulda ‘Master Spécialisé’ Yüksek Lisans eğitimi almaya hak kazandı. 2010-2012 yılları arasındaki Yüksek Lisans eğitimi süresince Prof. Dalia Ouziel ve Orit Ouziel ile teknik ve solistik çalışmalarına, Daniel Rubinstein ve Guy van Waas gibi sanatçılarla oda müziği çalışmalarına devam etti. 2012 yılında gerçekleştirdiği mezuniyet resitalinin ardından Yüksek Lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladı.
Aynı yıl Almanya’da yapılan giriş sınavını başarıyla geçerek Westfälische Wilhelms Universität-Musikhochschule Münster’de ‘Zertifikatstudienjahr’ programına kabul edildi ve piyano çalışmalarını Prof.Manja Lippert’in sınıfında sürdürdü, 2014 yılı şubat ayında ‘çok iyi’ derece ile mezun oldu. 2012-2014 yılları arasında solistik piyano, teknik ve duyum çalışmalarını Stattliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst-Stuttgart öğretim üyelerinden Elif Şahin ile özel olarak sürdüren Aslı Ceren Yıldırım, 2014 yılı Eylül ayında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yapılan ‘Sanatta Yeterlik/Doktora’ sınavını kazanarak, Prof. Semra Kartal ile çalışmalarına başladı.
Doktora çalışmalarına halen Prof. Semra Kartal ile devam eden Aslı Ceren Yıldırım, aynı zamanda 2014 yılından beri Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Erken Müzik Eğitimi programında piyano eğitmeni olarak görev yapmakta ve 2017 Eylül ayından beri Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yardımcı meslek piyano dersleri vermektedir.