KAAN BIYIKOĞLU JAZZ TRIO
Kaan Bıyıkoğlu, piyano
Gökhan Somel, kontrabas
Cem Aksel, davul
23.03.2014    20:00