Anlatımlı Mozart Opera Gecesi, Bastien ve Bastienne
Aslı Akar, soprano
Emrah Sözer, tenor
Özgür Savaş Gençtürk, bas
Duygu İnandık, piyano

Pınar Aydın O’Dwyer, anlatıcı
21.11.2014    20.30