Türk Bestecileri Gecesi
Ömür Munzur, bariton
Elif Önal, piyano
26.11.2014    20.00